Onze visie

De school Onze visie

 

We zijn een school waar vertrouwen in jezelf en de ander bovenaan staat! Waar grote betrokkenheid tussen kind, ouders en school voor onderlinge verbondenheid zorgt, waardoor er vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gezocht wordt naar de mogelijkheden die het kind heeft om tot ontwikkelen te komen. Als team willen wij de kinderen van onze school voorbereiden en uitdagen om hun eigen specifieke plek in de wereld in te nemen. Hoe we dat doen, leest u in onderstaande onderdelen. 

stimuleren

stimuleren zelfvertrouwen

Het gebruik van de Kanjermethode is hier een voorbeeld van. We willen kinderen hiermee begeleiden zodat ze hun kwaliteiten op een juiste manier in kunnen zetten en elkaar zo mogen versterken.

kennis en vaardigheden ontwikkelen

Wij vinden het van belang dat de kinderen binnen een veilige setting kennis maken met de wereld om zich heen. Het gebruik van de methode Nieuwsbegrip, de jeugdkrant Kidsweek en het aanbod van Engels in de groepen 1 t/m 8 geven hier onder andere vorm aan. Daarnaast willen wij d.m.v. de kernvakken en IPC (zaakvakken overstijgend curriculum) kennis overdragen en de kinderen vaardigheden helpen ontwikkelen voor hun toekomst.

kennis en vaardigheden
verwondering en nieuwsgierigheid

verwondering en nieuwsgierigheid stimuleren

Op deze school zitten alleen unieke kinderen! Wij willen samen op zoek gaan naar de talenten van elk kind. Het hart is in onze ogen het centrum van passie, het is de passie om in beweging te komen. Op De Schakel vinden wij vieren met elkaar belangrijk! Wij vieren de christelijke feestdagen met elkaar. Ook momenten zoals, het sinterklaasfeest, het schoolreisje, Koningsdag, de afsluiting van het jaar, etc. delen we graag met elkaar.

kind mede-verantwoordelijk voor eigen leren

Coöperatief leren en zelfstandig werken helpen ons hier onder andere vorm aan te geven. Het gebruik van Snappets (digitaal adaptieve software via een persoonlijke tablet) zetten wij hiervoor in bij het vak rekenen. Wij zijn daarnaast als Schakel een B-fit school, dat houdt in dat wij bij de kinderen bewust een actieve en gezonde levensstijl willen stimuleren.

kind mede-verantwoordelijk voor
nauw samenwerken met mensen

nauw samenwerken met mensen om het kind

We vinden ouderparticipatie zeer belangrijk. We willen u actief informeren en op de hoogte zijn van de bijzonderheden rondom uw kind. Luistergesprekken en het digitale ouderportaal Parnassys geven mede vorm aan onze visie 'samen sta je sterk!'