Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data voor het komende cursusjaar.

 

Augustus 2023

21 augustus: eerste schooldag en jaaropening

September

4 september: maandviering

12 september: luistergesprekken

14 september: luistergesprekken en VO informatieavond

19 september: Schoolfotograaf

20 september: Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

 

Oktober

4 oktober: maandviering en start kinderboekenweek

13 okt-23 okt.: Herfstvakantie

24 oktober: Mad Science presentatie

 

November

1 november: Dankdagviering

16 november: Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

 

December

1  december: Sinterklaasviering

4 december: adviesgesprekken groep 8

21 december: Kerstviering op school

25 dec- 5 jan: Kerstvakantie

 

Januari

8 januari: maandviering

24 januari: open ochtend en open lesuur

 

Februari

5 februari: maandviering

19 febr -23 febr.: voorjaarsvakantie

26 februari: rapport mee naar huis

28 februari: rapportgesprekken

 

Maart

4 maart: rapportgesprekken

13 maart: Biddagviering

21 maart: kangoeroewedstrijd

27 maart: Paasviering met ouders

 

April

1 april: Tweede Paasdag, vrij!

2 april: Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

24 april: ANWB Streetwise

26 april: Koningsspelen, Koningsontbijt en sponsorloop

29 apr -10 mei: meivakantie

 

Mei

13 mei: maandviering

13 mei: start avondvierdaagse

14 mei: avondvierdaagse

15 mei: avondvierdaagse

16 mei: avondvierdaagse

20 mei: Tweede Pinksterdag, vrij!

 

Juni

3 juni: studiedag, alle kinderen zijn vrij!

17 juni - 21 juni: junivakantie

24 juni: rapport mee naar huis

25 juni: schoolreis

26 juni: rapportgesprekken

 

Juli

3 juli: wisselmoment

4 juli: grote avond, kinderen zijn 's middags vrij.

9 juli: musical en afscheidsavond groep 8

11 juli: jaarsluiting

15 juli: start zomervakantie!