Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data voor het komende cursusjaar.

 

Augustus  2022

 • 22 augustus: eerste schooldag

September 2022

 • 13 september: luistergesprekken groep 1 t/m 8
 • 15 september: luistergesprekken groep 1 t/m 8
 • 15 september: voorlichtingsmoment VO groep 7/8
 • 21 september: studiedag, kinderen vrij!

Oktober 2022

 • 4 oktober: schoolfotograaf
 • 5 oktober: opening kinderboekenweek Gi-Ga-Groen
 • 20 oktober: gezamenlijke kinderboekenweek activiteit met ouders
 • 23 t/m 31 oktober: herfstvakantie

November 2022

 • 1 november: herfstvakantie
 • 3 november: Dankdagviering
 • 21 november: studiedag, kinderen vrij!

December 2022

 • 5 december: Sinterklaasviering
 • 12 december: adviesgesprekken groep 8 (ouder en kind)
 • 21 december: Kerst met alle ouders en leerlingen
 • 23 t/m 31 december: kerstvakantie

Januari 2023

 • 1 t/m 6 januari: kerstvakantie
 • 25 januari: Open Ochtend en ouder en kind les (Kanjermethode)

Februari 2023

 • 2 februari: vanaf 12:30 alle kinderen vrij!
 • 3 februari: studiedag, kinderen vrij!
 • 17 februari: rapport mee naar huis
 • 20 februari: rapportavond groep 1 t/m 8
 • 22 februari: rapportavond groep 1 t/m 8
 • 27 en 18 februari: voorjaarsvakantie

Maart 2023

 • 1 t/m 3 maart: voorjaarsvakantie
 • 8 maart: Biddagviering

April 2023

 • 5 april: Paasviering
 • 6 april: studiedag, kinderen vrij!
 • 7 april: Goede Vrijdag, vrij!
 • 10 april: tweede paasdag, vrij!
 • 19 april: IPC thema afsluiting met ouders
 • 21 april: koningsspelen en ontbijt
 • 24 t/m 28 april: meivakantie

Mei 2023

 • 1 mei t/m 5 mei: meivakantie
 • 18 mei: Hemelvaartsdag
 • 19 mei: vrij!
 • 29 mei: tweede pinksterdag
 • 30 mei: studiedag, kinderen vrij!

Juni 2023

 • 5 juni: vanaf 12:30 alle kinderen vrij!
 • 14 t/m 16 juni: kamp groep 7/8
 • 20 juni: rapportavond groep 1 t/m 6, voorlopig adviesgesprek groep 7
 • 22 juni: schoolreis groep 1 t/m 6
 • 29 juni: vanaf 18:30 Grote avond, kinderen zijn 's middags vrij!

Juli 2023

 • 4 juli: afscheidsavond groep 8
 • 9 t/m 31 juli: zomervakantie