Contactgegevens personeel

Directie

Riny van der Mark | Algemeen directeur SSBB
directie@ssbb.nl

Ingeborg van Reenen- van Staveren | Locatiedirecteur
directie@cbsschakel.nl

 

Interne begeleiding

Valerie de Kovel - de Later | interne begeleider, MT-lid en anti-pestcoördinator 
ib@cbsschakel.nl

 

Managementondersteuning

Arja van Emst-Mulder | managementassistente
administratie@cbsschakel.nl

 

Leerkrachten

Elsa de Bie Ι groep 0/1/2

edebie@cbsschakel.nl

Daniëlle Kraan | groep 4/5

dkraan@cbsschakel.nl 

Ageeth Krol - van Diepen 
akrol@cbsschakel.nl

Janneke van der Neut | groep 0/1/2
jvanderneut@cbsschakel.nl

Heidi Buijs |  groep 4/5 en ICT-coördinator
hbuijs@cbsschakel.nl

Willemijn Odding | groep 2/3
wodding@cbsschakel.nl

Margreet van Noord | groep 6/7
mvannoord@cbsschakel.nl

Jannie v.d. Meijden - Klip | groep 6/7
jvandermeijden@cbsschakel.nl

Sandra Verhaar | groep 8, Kanjercoördinator, ICO'er en anti-pestcoördinator 
sverhaar@cbsschakel.nl

Lisa Stelma | groep 8 en MT-lid
lstelma@cbsschakel.nl 

Sandra de Weerd | di-wo-vr, midden/bovenbouw

sdeweerd@cbsschakel.nl

 

 

 

Onderwijsondersteunend personeel

Dikkie Noordzij-van den Heuvel | Onderwijsassistent
dnoordzij@cbsschakel.nl 

Bestuurscommissie

Monique Schelling 

Maartje Verheul

Wim Blom

Richard van Mersbergen | voorzitter

Martine de Ruiter- Wijkniet

Remy Robaard

bc@cbsschakel.nl

 

Medezeggenschapsraad

John Kant | ouder

Guido van Veldhoven | voorzitter en GMR /ouder

Heidi Buijs | personeel

Sandra Verhaar | personeel en GMR

mr@cbsschakel.nl

 

Oudercommissie

Emmy Kant | technisch voorzitter

Marjolein van Steenis

Sascha de Koning

Renate Schop

Bianca van Ingen

Magda Kardol

Krista Houdijk

Helene Cerff

Sabine van Lent

 

Vertrouwenspersoon

Bureau Perspectief

Mvr. A van Eersel

0341-438702