Contactgegevens personeel

Directie

Riny van der Mark | Algemeen directeur SSBB
directie@ssbb.nl

Ingeborg van Reenen- van Staveren | Locatiedirecteur
directie@cbsschakel.nl

 

Interne begeleiding

Truus Visser-van den Brink | interne begeleider, MT-lid en anti-pestcoördinator 
ib@cbsschakel.nl

 

Managementondersteuning

Arja van Emst-Mulder | managementassistente
administratie@cbsschakel.nl

 

Leerkrachten

Daniëlle Kraan | groep 0/1
dkraan@cbsschakel.nl 

Ageeth Krol - van Diepen  | groep 1/2, pluscoördinator en MT-lid
akrol@cbsschakel.nl

Janneke van der Neut | groep 1/2
jvanderneut@cbsschakel.nl

Heidi Buijs |  groep 3/4 en ICT-coördinator
hbuijs@cbsschakel.nl

Willemijn Odding | groep 3/4
wodding@cbsschakel.nl

Margreet van Noord | groep 5/6
mvannoord@cbsschakel.nl

Jannie v.d. Meijden - Klip | groep 5/6
jvandermeijden@cbsschakel.nl

Sandra Verhaar | groep 7/8, Kanjercoördinator, ICO'er en anti-pestcoördinator 
sverhaar@cbsschakel.nl

Lisa Stelma | groep 7/8 en MT-lid
lstelma@cbsschakel.nl 

 

Onderwijsondersteunend personeel

Dikkie Noordzij-van den Heuvel | Onderwijsassistent
dnoordzij@cbsschakel.nl

Annemieke de Fockert | Onderwijsassistent
adefockert@cbsschakel.nl 

Shanna van Loopik | Onderwijsassistent 
svloopik@cbsschakel.nl

 

Bestuurscommissie

Monique Schelling

Wim Blom

Richard van Mersbergen | voorzitter

Martine de Ruiter- Wijkniet

Remy Robaard

bc@cbsschakel.nl

 

Medezeggenschapsraad

Iwan Eikelenboom | ouder en GMR

Guido van Veldhoven | voorzitter/ouder

Ageeth Krol | personeel en GMR

Jannie van der Meijden | personeel

mr@cbsschakel.nl

 

Oudercommissie

Silvia van Ooijen | technisch voorzitter

Mija de Bruin

Marjolein van Steenis

Bertie van Ledden

Dianne van Walderveen

Ariëlle van der Leede

Sascha de Koning

Emmy Kant

Renate Schop

 

Vertrouwenspersoon

Bureau Perspectief

Mvr. A van Eersel

0341-438702