Contactgegevens personeel

Directie

Riny van der Mark | Algemeen directeur SSBB
directie@ssbb.nl

Ingeborg van Reenen- van Staveren | Locatiedirecteur
directie@cbsschakel.nl

 

Interne begeleiding

Valerie de Kovel - de Later | interne begeleider, MT-lid en anti-pestcoördinator 
ib@cbsschakel.nl

 

Managementondersteuning

Arja van Emst-Mulder | managementassistente
administratie@cbsschakel.nl

 

Leerkrachten

Elsa de Bie Ι ma-di; groep 0/1

edebie@cbsschakel.nl

 

Janneke van der Neut |wo-do-vr, groep 0/1
jvanderneut@cbsschakel.nl

Daniëlle Kraan | ma-di-wo, groep 1/2

dkraan@cbsschakel.nl 

 

Gerda Kerkhof | do-vr, groep 1/2, vervanging

gkerkhof@cbsschakel.nl

Willemijn Odding | ma-di-wo-do-vr, groep 3
wodding@cbsschakel.nl

Lisa Stelma | ma-di-wo-do, groep 4/5 en MT-lid en IPC-coördinator
lstelma@cbsschakel.nl 

Heidi Buijs | di- vr, groep 3 en 4/5 en ICT-coördinator
hbuijs@cbsschakel.nl

Jannie v.d. Meijden - Klip | ma-di-wo (1/2), groep 5/6
jvandermeijden@cbsschakel.nl

Margreet van Noord | wo (1/2)- do-vr,  groep 5/6 en leescoördinator
mvannoord@cbsschakel.nl

Sandra Verhaar | ma-di-wo-do-vr, groep 7/8, Kanjercoördinator, ICO'er en anti-pestcoördinator 
sverhaar@cbsschakel.nl

Sandra de Weerd | di-wo-do, midden/bovenbouw

sdeweerd@cbsschakel.nl

 

Onderwijsondersteunend personeel

Dikkie Noordzij-van den Heuvel | Onderwijsassistent
dnoordzij@cbsschakel.nl 

Bestuurscommissie

Maartje Verheul

Wim Blom | secretaris

Richard van Mersbergen | voorzitter

Caroline Ophemert

Remy Robaard

bc@cbsschakel.nl

Medezeggenschapsraad

John Kant | ouder

Guido van Veldhoven | voorzitter en GMR /ouder

Janneke van der Neut | personeel

Sandra Verhaar | personeel en GMR

mr@cbsschakel.nl

 

Oudercommissie

Emmy Kant | technisch voorzitter

Marjolein van Steenis

Sascha de Koning

Renate Schop

Magda Kardol

Krista Houdijk

Helene Cerff

Sabine van Lent

Yvonne Bron

Vertrouwenspersoon

Bureau Perspectief

Mvr. A van Eersel

0341-438702