Leerlingenzorg

Informatie Leerlingenzorg

Op de Schakel proberen wij binnen onze mogelijkheden passend onderwijs vorm te geven voor elk kind. Zoals de sticker op onze schooldeuren aangeeft, elk kind op onze school is uniek! Dat vraagt ook pas- en meetwerk. De onderwijsbehoeften van kinderen variĆ«ren. Ieder kind heeft hierin zijn eigen behoefte. 

Bij de basisvakken bieden wij het reguliere programma op 3 niveaus aan. Daarnaast zijn er kinderen die extra begeleiding nodig hebben, omdat de stof bijvoorbeeld te moeilijk of te makkelijk is voor hen. Zij krijgen hiervoor dan een eigen programma aangeboden. Daarnaast hebben wij de overtuiging dat het kind alleen tot leren komt als het sociaal emotioneel goed in zijn vel zit. Als dit niet het geval is, is er soms ook een specifieke begeleiding nodig. In deze rubriek vindt u verschillende onderwerpen die te maken hebben met leerlingenzorg en welbevinden. We streven naar een passend aanbod voor uw kind waarbij ontwikkeling, plezier en welbevinden een belangrijke rol spelen.

Informatie Jeugdgezondheidszorg

Samen met school en ouders volgt de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Zuid de ontwikkeling en gezondheid van de leerlingen tijdens de schoolperiode. Bij de afdeling JGZ werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten en logopedisten.
Tijdens de basisschoolperiode zijn er de volgende vaste momenten:
- Logopedische screening op 5-jarige leeftijd
- Een gezondheidsonderzoek op 5-6  en 10-11 jarige leeftijd

Informatie Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen/schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld, verplicht is een passende onderwijsplek te vinden voor het kind. Dit kan de school zijn waar de ouders het kind hebben aangemeld of een andere school. Deze kaart geeft aan welke stappen de school samen met ouders doorloopt om ervoor te zorgen dat het kind op de juiste plek onderwijs krijgt aangeboden.

Via onderstaande linken komt u op de routekaart passend onderwijs vanuit ons Samenwerkingsverband.

Betuws Primair Passend Onderwijs

Routekaart passende onderwijsplek

Ondersteuningsprofiel

informatie zorgdiagram

Ieder kind heeft zijn/haar eigen onderwijsbehoeften. Deze onderwijsbehoeften staan beschreven in het leerlingvolgsysteem en zijn voor ouders te lezen via het ouderportaal.
Om tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften is het nodig dat ons leerstofaanbod hierop aansluit. We werken binnen school met een stappenplan, als er bijzonderheden zijn met betrekking tot de zorg rond leerlingen. Via deze link komt u op het stappenplan.